Bỏ qua
Theo dõi ngay
Liên lạc với TheGis

Lịch sử của Jiu-Jitsu (Phần 2)

History of Jiu-Jitsu ( Part 2 )
 

Vào năm 1915, một võ sĩ Judo nổi tiếng khắp thế giới là Mitsuyo Maeda đã tới Brazil, tại Brazil ông đã bắt đầu dạy và truyền bá bộ môn Jiu-Jitsu và Judo ( trong thời gian này Jiu-Jitsu và Judo còn được xem là cùng một bộ môn ).

Ba người học sinh đầu tiên của Mitsuyo Maeda đã nối tiếp và trở thành những người đầu tiên sáng lập nên bộ môn Brazilian Jiu-Jitsu thời nay gồm: anh em nhà Carlos, Helio Gracie và Luiz França.

Những bậc tiền bối nêu trên là những người hình thành và phát triển bộ môn Brazilian Jiu-Jitsu ngày nay bằng cách tối ưu hóa ứng dụng của kỹ thuật, sáng tạo thêm kỹ thuật mới và xây dựng nên một bộ môn võ thuật đặc thù.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published