Bỏ qua
Theo dõi ngay

Free US Shipping | 30-Day free returns

Liên lạc với TheGis

Hướng dẫn custom đai Brazilian Jiu-Jitsu

Custom belt embroidery.
Cũng như Gi phục, đai Brazilian Jiu-Jitsu cũng có thể custom để tôn lên nét riêng của bạn
 

Bước 1: Lựa chọn front chữ

Bước 2: Lựa chọn vị trí thêu

 

 

Bước 3: Chọn màu thêu

 

 

 

 

Sau khi đã có được thiết kế đai mong muốn, TheGis sẽ tiến hành sản xuất đai của bạn


 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published