Skip to content

Follow us!

Get in touch with us

Lịch sử, nguồn gốc Jiu-Jitsu - phần 1

Lịch sử, nguồn gốc Jiu-Jitsu - phần 1.
Lịch Sử - Nguồn gốc Jiu-Jitsu.
Trước khi tới bờ biển Brazil và nổi tiếng khắp thế giời thì nguồn gốc của Jiu-Jitsu được thăm dò ngược lại từ hơn nghìn năm trước đây. Có một số giả thuyết về nguồn gốc bắt đầu của Jiu-Jitsu, và rất nhiều người đồng ý rằng dấu vết của Jiu-Jitsu đã có mặt từ hơn 2000 năm trước công nguyên, từ các đấu sĩ vật thời La Mã và Ai Cập cổ đại.
Có một số giả thuyết được nhiều người ủng hộ rằng Đạo Phật có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển Jiu Jitsu vì các nhà sư tại Ấn Độ, khi đi du hành truyền bá đạo Phật cần học cách phòng thân, tự vệ nhưng vì theo giáo lý đạo Phật dạy không được phép làm hại, tổn thương đến người khác cho nên các sư thầy đã sáng tạo nên môn võ lấy nhu thắng cương, tìm cách kiểm soát đối phương nhưng không làm đối phương bị thương và sau này được truyền bá qua Trung Quốc ( Cầm nả thủ, Thái Cực ) rồi đến Nhật Bản và được phát triển thành một hình thức chiến đấu cho Samurai trong chiến tranh trước khi được phát triển thành một bộ môn thể thao có sức cạnh tranh cao.